Miniškolka Hlučín

Společnost pro kreativní život, z.s.

Bieblova 406/6

702 00  Ostrava

Miniškolička U Ptačího stromu

pracoviště Hlučín

Jaselská 740 (Blízko sídliště OKD)
748 01  Hlučín

+420 773 840 050

minikolicka.ostrava@gmail.com