Vítejte v naší Miniškoličce "U Ptačího stromu"

projekty EU-ESF:
Miniškolička U Ptačího stromu Ostrava Poruba
17. listopadu 753/66, Ostrava
tel.  773 840 055
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006738

Miniškolička U Ptačího stromu Hlučín
1. máje 867/5, Hlučín
tel. 773 840 050
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006860

Miniškolička U Ptačího stromu Vratimov
Strmá 937/9, Vratimov 

tel. 774 441 212

CZ..03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006869


Miniškolička Ostrava centrum

Bieblova 406/6, Ostrava
tel.  773 819 089

 

Provoz většiny našich zařízení je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropských sociálních fondů, v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Naše Miniškoličky se dle zákona o dětské skupině zabývají výchovou a vzděláváním předškolních dětí od 1 do 6 let, 

hlídáním dětí pracujících rodičů, rodičů na rodičovské dovolené i studujících.

Jsme, vybavením prostor i personálně, zabezpečeni pro profesionální péči.

V běžném provozu nabízíme 

péči o děti již od 1 roku, do 6 let
v pracovních dnech od 7 do 17  hodin 

(s možnosti půldenní či celodenní účasti). 

Bližší informace na  

www.miniskolicka-ostrava.cz 

nebo na 

tel. 604 642 405 (přihlášky a fakturace) 

tel. 773 842 223 (Centrální kuchyně)

Proč zvolit naši Miniškoličku?

Dokázali jsme úspěšně spojit tří nejdůležitější ukazatele, pro úspěšné provozování dětské skupiny, příjemné prostředí, dostupnou lokalitu a zkušený personál. Našim jediným cílem je vychovávat vyrovnané, spokojené a šťastné děti. Jsme hrdi na to, že můžeme provozovat vlastní síť dětských skupin. 


Příjemné prostředí

Vaše děti budou trávit čas v téměř rodinném prostředí,
kde klademe důraz na individuální přístup a "láskyplnou náruč"

Děti mají v průběhu pobytu dostatek pohybových, výtvarných a dalších aktivit vycházky, tanec, cvičení...) Za příznivých povětrnostních podmínek trávíme čas procházkami a návštěvou dětských hřišť. Protože se staráme o děti od 1. roku věku, nenavštěvujeme zařízení jako jsou kina, divadla a koupaliště.

         Dostupné  lokality

Ostrava centrum 
Bieblova 406/6, 
Ostrava - Poruba  
17. listopadu 753/66,
Hlučín 
1. máje 867/5,
Vratimov 
Strmá 937/9.
Naše Miniškoličky jsou přizpůsobeny pro pobyt 12 dětí. Mají plně vybavenou denní hernu, místnost pro spaní, jídelnu, šatnu,

sociální zařízení a kuchyňku. Dětem poskytujeme plnohodnotnou kvalitní stravu, s důrazem čerstvost a především dbáme na pitný režim.  

Zkušený personál

Náš tým tvoří učitelé, vychovatelé, zdravotní sestry, psychologové 
a sociální pedagog. 

Tím jsme schopni lépe než jiní zaručit dostatečnou výchovně vzdělávací péči. Personál splňuje podmínky kvalifikace dle § 5, odst. 5 zákona č. 247/2014 Sb.,   O poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.  Máme dlouholetou praxi ve školském a mimoškolském vzdělávání. Děti jsou u nás na prvním místě, proto se stále vzděláváme, v oboru. Díky tmu jsme schopni dětem poskytovat správné podněty ke jejich rozvoji.   


Společnost pro kreativní život, z.s.

Sídlo: Bieblova 406/6, 702 00  Ostrava

ADRESA KANCELÁŘE A CENTRÁLNÍ KUCHYNĚ 

Bukovanského 1329/33, 710 00 Slezská Ostrava

E-mail: 
informace@miniskolicka-ostrava.cz

Telefon: 

774 441 212  (ředitel společnosti)

604 642 405 (přihlášky a fakturace)